top of page
2017_Engler_over_Mohlenpris_Magnus_Skred

LINA

Lina Taule Fjørtoft er ei 29 år gammal skodespelar frå Bergen som våren 2016 gjekk ut frå teaterproduksjon og skodespelarfag ved Nord universitet (tidl. HiNT).​

Lina er ei aktiv frilansscenekunstnar, som vekslar mellom å skape eigne scenekunstproduksjonar, drive kursverksemd og spele i produksjonar ved ulike teatre. Våren 2023 er Lina m.a. aktuell ved Teatret Vårt i det eigenskrivne stykket "Teaterrotta", og "Heime i nynorsken" ved Det Vestnorske Teateret. Ho vart også tildelt 2 år med statens kunstnarstipend våren 2022, og har fleire spanande prosjekt på gong. 

Hausten 2016 debuterte Lina på Den Nationale Scene som Hodel i "Spellemann på taket", regissert av Svein Sturla Hungnes. Videre fulgte roller i fleire ulike produksjonar. Ved DNS har Lina også medvirka i ei rekke skodespelardrivne prosjekt og konsertar. Ho debuterte hausten 2019 som dramatikar i eit spesialbestilt stykke frå DNS for aldersgruppa 3- 6 år. 

Lina har vore innom Det Vestnorske Teateret i oppsettinga "Heim 4", og med fleire ulike eigne prosjekt. Ho co - produserte framsyninga "Hit eit steg" med teateret hausten 2020. Denne framsyninga har blitt spelt over 100 gonger, og hadde mellom anna ei lenger turné med Teatret Vårt i 2021.


Lina er også med i teaterkompaniet "Eventyr i Parken" som i 2021 vart nominert til Bergens Beste Barneoppleving. Dette er eit kompani som spesialiserar seg på utandørs, interaktiv vandreteater. 

 

Saman med kollega Haflidi Arnar Haflidason har ho teaterkompaniet Fnugg Teater. I 2019 hadde Fnugg Teater premiere på  "Bjørnis og de røde prikkene", som har blitt spelt både innlands og utanlands. Framsyninga vart invitert til Lahti i Finland, den har turnert i Hardanger og gjesta klima- og miljøfestivalar i Oslo.

​​

Lina har fordypning i forteljekunst og har også mykje erfaring innanfor song. Ho er også interessert i å jobbe med film. Ho har medvirka i  TV-serien "Aber Bergen" og har vore med i fleire kortfilmproduksjonar. 

I 2015 vart Lina og Hafidi Arnar Haflidason Norgesmeistre i vitenskapsshow. Lina er tilknytta vitensenteret VilVite, her er ho med på å formidle realfagleg kunnskap på ein spanande måte. I 2019/2021 var ho med på det internasjonale prosjektet: "Sci:Stage"som gjekk ut på å forske på korleis vitskap og teater kan kombinerast. 

I løpet av teaterkarriera si har Lina fått ei rekke prisar og stipend, som bl.a. "Drømmestipendet", "Bergen kommunes talentutviklingsstipend" og "Bergen kommunes kulturstipend".

Lina er opptatt av å ta vare på born og ungdoms rett på kultur og har vore ein ivrig ambassadør for "Drømmestipendet", Kulturskolen og "UKM". I 2018 og 2019 var Lina medlem av fagjuryen i teater for Drømmestipendet.

Lina likar også å undervise og halde kurs. Ho har jobba med å undervise ein rekke stader, over lengre periodar og kortare kurs. Ho er glad i å utforske ulike aldersgrupper, både barn og vaksne!

I 2019 fullførte Lina sin vidareutdanning i Kulturelt Entreprenørskap ved musikkhøgskolen i Oslo, dette er kompetanse ho dagleg tek i bruk i sin kvardag som frilansar. 

bottom of page