top of page
2017_Engler_over_Mohlenpris_Magnus_Skred

LINA

Lina Taule Fjørtoft er ei 30 år gammal skodespelar frå Bergen som våren 2016 gjekk ut frå teaterproduksjon og skodespelarfag ved Nord universitet (tidl. HiNT).​ Ho er ei aktiv skapande scenekunstnar, som vekslar mellom å skape eigne scenekunstproduksjonar, og spele i produksjonar ved ulike teatre. Våren 2024 er Lina m.a. aktuell i teaterstykket "Teaterrottene" som ho har skrevet for Teatret Vårt i samarbeid med komponist Toivo Fjose .  

I 2022 vart ho tildelt 2år med statens kunstnarstipend, noko ho har nytta til å utvikle ei rekke nye framsyningar, med hovudfkous på å nå ut med teater i distriktet. Ho hamna m.a. i The New York Times, då ho våren 2023 turnerte med  litteraturbåten Epos. 

Hausten 2016 debuterte Lina på Den Nationale Scene som Hodel i "Spellemann på taket", regissert av Svein Sturla Hungnes.  Ved DNS har ho hatt ei rekke ulike rollar og oppdrag. Hausten 2019 debuterte ho også som dramatikar her.

Dei siste åra har Lina jobba ein del ved Det Vestnorske Teateret, i framsyningane "Heim 4",  "Heime i nynorsken", og  "Amadeus".  Ho har også hatt fleire eigne prosjekt ved teatret: co-produksjonen "Hit eit steg" hadde premiere hausten 2020. Denne framsyninga har i ettertid blitt spelt over 100 gonger, og hadde også ei lenger turné med Teatret Vårt i 2021.

 

I 2022 inngjekk Lina eit samarbeid med Teatret Vårt og produserte stykket "Teaterrotta", eit vandreteater der publikum får følge teaterrotta Pernille inn i krikar og krokar på teateret. Framsyninga vart også sendt på turné i fylket, og gjesta teateret igjen i 2023. 


Lina er også med i teaterkompaniet "Eventyr i Parken", som skodespelar, produsent og manusutviklar. I 2021 vart kompaniet nominert til Bergens Beste Barneoppleving, og i 2023 vart dei tildelt prisen "Rampeløkten" av Bergen Teaterforening, for sitt nyskapande arbeid. Dette er eit kompani som spesialiserar seg på utandørs, interaktiv vandreteater. 

 

Saman med kollega Haflidi Arnar Haflidason starta ho teaterkompaniet Fnugg Teater. I 2019 hadde Fnugg Teater premiere på figurteateret "Bjørnis og de røde prikkene", som har blitt spelt både innlands og utlands. Framsyninga vart invitert til Lahti i Finland og Færøyene, den har oså turnert mykje på vestlandet. Lina har også vore tilknytta vitensenteret VilVite, her var ho med på å formidle realfagleg kunnskap på ein spanande måte. I 2019/2021 var ho med på det internasjonale prosjektet: "Sci:Stage"som gjekk ut på å forske på korleis vitskap og teater kan kombinerast. 

​​

I løpet av teaterkarriera si har Lina fått ei rekke prisar og stipend, som "Drømmestipendet", "Bergen kommunes talentutviklingsstipend" og "Bergen kommunes kulturstipend".

Lina er opptatt av å ta vare på born og ungdoms rett på kultur og har vore ein ivrig ambassadør for "Drømmestipendet", Kulturskolen og "UKM". I 2018 og 2019 var Lina medlem av fagjuryen i teater for Drømmestipendet.

Lina likar også å undervise og halde kurs. Ho har jobba med å undervise ein rekke stader, over lengre periodar og kortare kurs. Ho er glad i å utforske ulike aldersgrupper, både barn og vaksne!

I 2019 fullførte Lina sin vidareutdanning i Kulturelt Entreprenørskap ved musikkhøgskolen i Oslo, dette er kompetanse ho dagleg tek i bruk i sin kvardag som frilansar. 

bottom of page