top of page
Checking Text on a Document

MANUSUTVIKLING

Hvordan starte å utarbeide et manus? Fra min utdanning har jeg erfaring med å starte på gulvet, improvisere frem situasjoner, og skrive ned manus basert på dette. Jeg har også vært på kurs i ”lekenhet”  – hvor man utvikler situasjoner og scener gjennom kjente leker – typ ”en, to, tre, rødt lys” og «devising» hvor man tar utgangspunkt i personlige referanser og assosiasjoner og skaper tekst sammen ved hjelp av dette. I kurset "praktisk manusutvikling" utforsker vi ulike innfallsvinkler og startpunkt for å komme i gang med manusutvikling og karakterutvikling gjennom improvisasjon og øvelser på gulvet. Vi ser på hvordan man kan være en skapende skuespiller i samspill med andre.

Contact
bottom of page